Göteborgs dans- och teaterfestival

Fler speltillfällen

Köp

Priser

Du kan ej välja pris här. Det gör du i biljettsystemet efter att ha klickat på köpknappen.

Köp

Varukorg


Din varukorg innehåller

Totalsumma

Fortsätt till kassan

Konferens

Årets festivalkonferens presenteras i samarbete med RePublik/Kultur i Väst den 23-24 augusti 2018 på Stora Teatern.Torsdag 23 augusti kl 11.00 – fredag 24 augusti kl 12.30
Plats: Stora Teatern, Göteborg


Köp dina biljetter till konferensen.

Köp Konferenspaketet.

 

I år presenterar vi festivalkonferensen tillsammans med RePublik/Kultur i Väst. Årets konferens handlar om publiken och om vilka möjligheter och utmaningar det medför att arbeta med publiken i fokus. Att välkomna en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar, innebär ofta att vi måste ifrågasätta invanda mönster och strukturer.

Att umgås med olikheter och att arbeta med konst som en inkluderande metod. Vad har den faktiska platsen för betydelse för hur vi upplever konst och kultur? Publikutveckling som demokratisk förankring och vinsten i att arbeta med publiken i fokus. Frågor och perspektiv som rör representation, mångfald och segmenteringsmodeller. Vad vet vi om de vi vill nå och hur når vi dem?

Med utgångspunkt i forskning och teori, eller utifrån det självupplevda perspektivet berättar konferensens medverkande om sitt arbete med att sätta publiken i fokus. Programläggning till årets konferens är gjord av Nils Wiklander och Johanna Hagerius.

Konferensen hålls på svenska och engelska. 


Schema

 

Torsdag 23 augusti

kl. 10–11.00
Registrering och kaffe

kl. 11–12.15
Heather Maitland

kl. 12.15–13.15
Mingellunch

kl. 13.15–15.00
Alan Brown
Dawn Walton

kl. 15.30–17.00
Qaisar Mahmood
Tasso Stafilidis

 

Fredag 24 augusti

kl. 8.30–9.30
Registrering och kaffe

kl. 9.30–10.45
Andrew McIntyre

kl. 11.05–12.30
Niels Righolt
Stina Oscarson

kl. 12.30–13.30
Avslutande mingellunch


Medverkande

 

Heather Maitland
”Why bother being audience focused?” Ja, det är väl tiotusenkronorsfrågan. Heather är en av de mest namnkunniga konsulterna inom publikutveckling i Europa och är även knuten till University of Warwick. Hon ska tala om vad både kulturinstitutioner och enskilda utövare kan vinna på att arbeta publikfokuserat.

Alan Brown
Konstnärer och kulturinstitutioner väljer allt oftare att presentera konst i nya kontexter och miljöer, som både levandegör konsten och fångar publiken på nya sätt. Alan är forskare och konsult baserad i Detroit och ska tala om relationen mellan vad vi presenterar och vilken miljö det presenteras i.

Dawn Walton
Trots nedskärningar av de offentliga medlen till kultur lyckades Eclipse Theatre i Sheffield, genom ett hängivet mångfaldsarbete, inte bara överleva utan även locka en bredare och större publik. Dawn, konstnärlig ledare och grundare, ska prata om att arbeta med publiken i fokus utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Qaisar Mahmood
Att umgås med olikheter är något vi är dåligt riggade att klara. Men eftersom samhället präglas av mångfald och förändring måste vi lära oss. Qaisar är författare och debattör och ska tala om varför vi föredrar likheter framför olikheter och hur vi kan träna upp vår förmåga att jobba emot våra instinkter.

Tasso Stafilidis
Hur når vi nya målgrupper och blir en angelägenhet för fler – på riktigt? Tasso är verksamhetsansvarig på Göteborgs Kulturkalas, en av Nordens största kulturfestivaler. Genom ett målinriktat inkluderingsarbete har man lyckats vidga en från början mycket bred målgrupp. Men hur ser det arbetet egentligen ut?

Andrew McIntyre
Kultursegment Sverige är den största konstartsövergripande studie som gjorts över det svenska kulturfältet, när det kommer till både den befintliga och potentiella publiken. Andrew, delägare i Morris Hargreaves McIntyre som är en av världens ledande organisationer inom kultursegmentering, kommer att presentera och lansera den alldeles färska studien.

Niels Righolt
Skiljer sig arbetet med publikutveckling i Skandinavien mot resten av Europa och vad kan vi i så fall lära av varandra? Niels är verksamhetsledare för CKI – Center for Kunst og Interkultur i Köpenhamn, med lång erfarenhet av olika europeiska projekt, ofta med en social eller inkluderande dimension.

Stina Oscarson
Hur kan och bör vi förhålla oss till publikutveckling? Är det ett medel för att nå en utopi, eller är det bara ett kulturpolitiskt modeord? Stina är dramatiker, regissör och kulturdebattör. Hon ger oss en tankeväckande och kanske bitvis ifrågasättande reflektion kring det som har diskuterats under konferensen.

Moderator – Johanna Koljonen – författare, upplevelsedesigner och kritiker.


Programläggningen av årets konferens är gjord av Nils Wiklander och Johanna Hagerius – RePublik/ Kultur i Väst, Malin Enberg och Dag Rosenqvist – Producentbyrån, och Malin Schiller – Göteborgs dans- och teaterfestival.

RePublik är Kultur i Västs nationella centrum för publikutveckling med fokus på ledarskapsfrågor inom den offentligt finansierade delen av kultursektorn.


Vi finns på Stora Teatern!


Festivalen produceras av Stora Teatern som också visar en stor del av programmet.

Besök Stora Teaterns hemsida

Uppdatera din webbläsare

Den webbläsare som du använder är föråldrad Uppdatera din browser

Visa sidan ändå