Göteborgs dans- och teaterfestival

Fler speltillfällen

Köp

Priser

Du kan ej välja pris här. Det gör du i biljettsystemet efter att ha klickat på köpknappen.

Köp

Varukorg


Din varukorg innehåller

Totalsumma

Fortsätt till kassan

Webbtillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Göteborgs dans- och teaterfestival uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Göteborgs dans- och teaterfestival som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Saknas funktion för alt.-attribut på flera platser. De flesta bilder saknar alt-text men är sällan innehållsbärande. Video brukar finnas som komplement på sidan men innehållet beskrivs inte på sidan. Infogas som iframe utan textalternativ. Delningslänkar saknar Aria label.
 • Strukturen finns men ibland används inte samtliga rubriker i exempelvis programmen vilket ger tomma rubriknivåer på vissa ställen.
 • Biljettsystemet som vi länkar till inom sidan uppfyller inte dessa krav fullständigt.
 • Utfällningsknapparna för menyerna går inte att aktivera endast via tangentbord. Man kan bara nå dem via länken till huvudsidan.
 • Sidan validerar inte fullständigt. Oklart om detta ger några problem.
 • Det kan vara otydligt att programlistan uppdateras när man gör olika filterval.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Coockie-varning går ej att nå på ett rätt sätt om sidan är bredare än 1920px. Den går heller ej att stängavia tangentbord.
 • Man kan navigera via tangentbord men det ges ingen visuell feedback på vart man är.
 • Saknas viss visuell feedback, framför allt vid tangentbordsnavigering men även något otydligt vid navigering med mus.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Man kan navigera via tangentbord men det ges ingen visuell feedback på vart man är.
 • Finns endast aria labels till viss del.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Finns endast aria labels till viss del.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Biljettsystemet som vi länkar till inom sidan uppfyller inte dessa krav fullständigt
 • Saknas viss visuell feedback, framför allt vid tangentbordsnavigering men även något otydligt vid navigering med mus.
 • Utfällningsknapparna för menyerna går inte att aktivera endast via tangentbord. Man kan bara nå dem via länken till huvudsidan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Göteborgs dans- och teaterfestival.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Maria Jolsäter Stjernros.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

 

 

Uppdatera din webbläsare

Den webbläsare som du använder är föråldrad Uppdatera din browser

Visa sidan ändå