Göteborgs dans- och teaterfestival
Group Created with Sketch.
Group Created with Sketch.

Fler speltillfällen

Köp

Priser

Du kan ej välja pris här. Det gör du i biljettsystemet efter att ha klickat på köpknappen.

Köp

Samtal & debatt

Under årets festival kan du lyssna på en rad samtal och fördjupa dig i relevanta frågeställningar. Årets festivalsamtal fokuserar på det konstnärliga samtalet där nationella och internationella gäster bjuds in till Stora Teaterns Kristallfoajé. Lyssna på artist talks efter utvalda föreställningar, promenera och diskutera föreställningar under ett s k "walk and talk" eller lyssna på när konstnärer möter politiker för att diskutera kulturpolitik inför valet!


Konstnärligt talat


Årets festivalsamtal fokuserar på det konstnärliga samtalet. Med en ambition att ge plats för fördjupade samtal kring relevanta frågeställningar har vi bjudit in internationella och nationella gäster till Stora Teaterns kristallfoajé.
Fri entré.

 

Den queera kostymen i scen och parad

Söndag 19 augusti kl 14.00-15.30
– Kristallfoajén, Stora Teatern / Göteborg –
Samtalet sker på svenska och engelska

Med färsk inspiration från The Decades Ball-festen och Europrides maxade parad tittar vi närmare på den queera kostymens betydelse som konstnärligt uttryck, funktion och politiskt statement. Vilken betydelse har kläder och mode haft för HBTQI-aktivism? Kan vi se spår av ballroom- och whacking-fashion på Europas etablerade scener? Och har drag blivit mainstream?

 

Medverkande:

Yolanda Bohm Ramirez – Förläsare, aktivist och spoken word-poet som i vintras debuterade med diktsamlingen IKON.
Carl Olof Berg – Frilansande koreograf och regissör som i sin konstnärliga praktik utforskar maskulinitet, sexualitet och prestige.
Alyssa Chloë – Dansare, koreograf och grundare av Urban Anarchy. Aktiv på undergroundscenen med dansstilarna punking och whacking, med rötter i Los Angeles gaykultur.

Moderator:
Zafire Vrba – Konstnär, artist och pedagog som bl a arbetar med tillgänglighet, transperspektiv och tryggare rum. Zafire gör läromedel, tv-program, håller workshops i självförsvar och driver det feministiska galleriet FAGS.

 

 

Nya vägar, nya rum


Tisdag 21 augusti kl 15.30-17.00
– Kristallfoajén, Stora Teatern / Göteborg –
Samtalet sker på engelska

Maktfrågor och tystnadskultur var i centrum för vinterns debatt. Vilken betydelse har tillit, arbetssätt och själva scenrummet för den konstnärliga processen? Kan den sociala mobilisering vi sett i #metoo-uppropen också bidra till konstnärlig mobilisering? Och kan nya sätt att organisera scenkonst ge bättre förutsättningar för kreativitet? Ett visionärt samtal om arbetssätt, gestaltning, form och innehåll inom och utanför scenkonstens institutioner.

 

Medverkande:

Karmenlara Ely – Professor och konstnärlig ledare för scenutbildningarna på Østfolds universitet, tidigare verksam vid Tisch School of the Arts, NY. Hennes pedagogiska fokus ligger på ”radical togetherness”, genreöverskridande kreativa processer och konstens relevans i en social kontext.
Sonya Lindfors – Koreograf, konstnärlig ledare och grundare av UrbanApa – arts platform. I sitt konstnärskap kombinerar hon teori med starka fysiska uttryck, alltid med fokus på att utmana maktstrukturer. Sonya Lindfors är en av curatorerna för projektet Stages.
Kristina Ros – Dramatiker, dramaturg, medlem i Masthuggsteatern och projektledare för Barnteaterakademin.
Ulf Friberg – Skådespelare, regissör, manusförfattare och lektor. Disputerade 2014 med avhandlingen Den kapitalistiska skådespelaren – aktör eller leverantör.

Moderator:
Catharina Bergil – Enhetschef för Högskolan för scen och musik samt curator för festivalens seminarieprogram.

 

Estetiska trender och fallgropar

Onsdag 22 augusti kl 15.00-16.30
– Kristallfoajén, Stora Teatern / Göteborg –
Samtalet sker på engelska

Med tydliga influenser från tysk teater har vi under senare år sett nya, lekfulla formspråk ta plats på scenerna. Klassiker dekonstrueras, liveprojektioner och ljudkonst samsas med skådespeleri och texten får en underordnad plats i det sceniska berättandet.

Men inte alla välkomnar formförnyelse inom teatern. Debattörer hissar varningsflagg för en ytlig teater till förmån för konceptuella experiment, och många frågar sig om regissörväldet riskerar att utarma skådespelarkonsten. Har teatern hamnat i en identitetskris, i sin iver till förnyelse? Ett samtal trender och fallgropar, manifest och sökande efter vidgande uttryck – kort sagt ett samtal om samtidens och framtidens teater!

 

Medverkande:

Marie Brassard – Kanadensisk skådespelare, artist och mångårig samarbetspartner med Robert Lepage. För många förknippad med den gripande och tekniskt innovativa föreställningen Jimmy som gästade festivalen för femton år sedan.
Joel Nordström – Dramaturg på Göteborgs Stadsteater. Också verksam vid The Non Existent Center i Göteborg/Ställberg och Skogen.
Fredrik Hannestad – Skådespelare, regissör och en av grundarna till Verk Produksjoner, som gästar festivalen med föreställningen Manifest United.
Kirsten Dehlholm – Kirsten Dehlholm är grundare och konstnärlig ledare för danska Hotel Proforma, som har turnerat över hela världen, alltid med överraskande visuella uttryck och format. Hennes starkt konceptuella operaverk Orfeo gästade den första festivalen 1994.

Moderator:
Theresa Bener – Teaterkritiker, kulturskribent och bloggare specialiserad på europeisk samtidsteater.

 

 

Tragedin, grekerna och vi

Fredag 24 augusti
Kl 18.30 Föreläsning av Simon Critchley följt av samtal med Kristina Hagström-Ståhl
Kl 22.30 Artist talk: Simon Critchley och Thomas Ostermeier
– Göteborgs Stadsteater / Göteborg –

 

Vår tid är ur led och något är ruttet i världen. En värld fylld av konflikt och oro. I en exklusiv festivalföreläsning argumenterar filosofen Simon Critchley för att ta teatern till hjälp att bättre förstå vår samtid och dra i nödbromsen. För redan i den grekiska tragedin möter vi raseri, sorg och krig. Och även där ser vi det privata och offentliga kollapsa inför öppen ridå, och vackra ord dölja brutala våldshandlingar.

 

Simon Critchley är professor vid New School for Social Research i NY, flitig skribent i The Guardian och New York Times, där han är redaktör för kolumnen The Stone. Hans  arbete spänner över så vitt skilda ämnen som filosofi, politisk teori, religion, etik, estetik, litteratur och teater, men också specifikt om David Bowie, fotboll och Shakespeares Hamlet.

 

Till samtalet ”Tragedin, grekerna och vi” behöver du boka plats. Mer info kommer!

Samtalsserien Konstnärligt talat cureras av Catharina Bergil, enhetschef på Högskolan för scen och musik.Lördag 25 augusti kl 13.00-17.00
– Stora scen, Folkteatern / Göteborg –
Fritt inträde, platsbokning krävs ej

Det är valår och två veckor före valet vill vi sätta strålkastarna på de kulturpolitiska frågorna. Lördagen den 25 augusti kommer vi borra i frågor om konst och byråkratisering. Var får konsten och kulturen plats i en tid då kryssrutor, sponsorjakt och statistik står i främsta fokus? Hur står det till med yttrandefriheten och konstens självständighet i dagens Sverige? Vad ska vi ha kulturpolitiken till egentligen? Vi bjuder in till en eftermiddag med kulturpolitiska debatter för att sätta de kulturpolitiska frågorna mitt i rampljuset.

 

kl. 13.00–13.15 Moderatorerna öppnar eftermiddagens tre kulturpolitiska debatter.

kl. 13.35-14.20. Vem kontrollerar scenkonsten?
Måns Lagerlöf och Frida Röhl om hur det är att verka som konstnär i ett klimat som blir allt mer
kontrollerat och byråkratiskt. Hur påverkar byråkratin konsten? Vem kontrollerar konsten? Vad säger politikerna? Conny Brännberg (KD) och Mariya Voyvodova (S)

kl. 14.20-15.00 Vems röst får höras?
Vad innebär det att driva kulturverksamhet och vilken kulturpolitik behövs för ett fritt kulturliv? Vems röster får höras i kulturlivet? Wahid Setihesh, Frida Röhl och Aleksander Motturi. Vad säger politikerna? Anna Sibinska (MP) och Lars Nordström (L).

15.00-15.20 paus

kl. 15.30-16.10 Har armen blivit kortare?
Ragna Wei och Anna Takanen Hur ska kulturpolitiken fungera? Är det någon som tror på armslängds avstånd? Vad förväntar de sig av våra kulturpolitiker? Vad säger politikerna? Olof Lavesson (M) och Gunilla Carlsson (S).

kl. 16.10 –17.00 Avslutning
Vad skickar vi med kulturpolitikerna till valet?

Politiker som medverkar:
Conny Brännberg (KD), ordförande VGR kulturnämnd
Mariya Voyvodova (S), ordförande Gbg kulturnämnd
Gunilla Carlsson (S), vice ordförande Kulturutskottet
Lars Nordström (L), ledamot VGR kulturnämnd
Anna Sibinska (MP), ordförande Stadsdelsnämnden Centrum
Olof Lavesson (m), ordförande Kulturutskottet

Konstnärer/kulturaktörer som medverkar:
Frida Röhl, konstnärlig ledare Folkteatern
Wahid Setihesh, skrivit Jihadisten som sattes upp på Göteborgs Stadsteater, driver
amatörteatergrupper genom Sensus, börjar scenskolan i höst
Ragna Wei, regissör, f d konstnärlig ledare Borås Stadsteater
Måns Lagerlöf, konstnärlig ledare Riksteatern
Anna Takanen, konstnärlig ledare Kulturhuset Stadsteatern
Aleksander Muttori, författare och konstnärlig ledare för Clandestino Institut

Erik Holmström (skriver Faust tal)
Andrea Edwards (skådespelare Faust)

Kulturpolitiska debatter arrangeras i samarbete med Folkteatern.


Konst till publiken – producentens roll som mellanhand i scenkonsten


Fredag 24 augusti kl 14.00-15.30
– Kristallfoajén / Stora Teatern –

För att skapa konst och det publika mötet krävs många medspelare. I den här panelen samlas internationellt verksamma scenkonstproducenter och konstnärer i ett samtal om producentens roll som facilitator och mellanhand mellan konstnären, curatorn, programläggaren och publiken.

Samtalet arrangeras i samarbete med CAMP (Creative Agent Manager Producer).

Uppdatera din webbläsare

Den webbläsare som du använder är föråldrad Uppdatera din browser

Visa sidan ändå